Tarih :15 Aralık 2019

Programlama Dilleri

Custom Exception Nasıl Yazılır?

Try-Catch-Finally makalemizden yola çıkarak kendi Exception sınıfımızı yazmayı öğreneceğiz.Yukarıdaki kodu inceleyelim.Main metot bir inner class olan PreCheck sınıfına kredi kartı numarası gönderiyor. Daha…

Try-Catch-Finally ve Exception Hiyerarşisi

Uygulamalarda bazen beklediğimiz bazen de beklemediğimiz problemler oluşabilir. Java’da bu tip hataları yönetmek için try-catch adlı bloklardan yararlanırız.Bu uygulamamızda en temelden başlayıp ileri seviyeye kadar getireceğiz.Hata ile ilgili…

OpenWeather Api Nasıl Kullanılır?

OpenWeatherMap hava durumu ile ilgili detaylı bilgi sağlayan bir web sitesidir. Veri ve işlevlerden başka uygulama geliştiricilerinin yararlanılabilmesi için API sağlamaktadır. Sunduğu veri ve işlevleri öğrenmek ve bunları nasıl kullanabileceğimizi anlamak için API Dokümantasyonunu incelememiz gerekir.

Comparable ve Comparator Arasındaki Fark Nedir?

ComparableÖrnek olarak aşağıda verilen Deprem sınıfını ele alalım. Bu sınıfa ait nesneleri sadece siddet değerine göre sıralayacaksak sınıfta Comparable<> arayüzünü uygulayabiliriz.compareTo() metodunun içerisinde…

Comparator Nedir? Nasıl Kullanılır?

Sıklıkla standart sıralama yaklaşımından farklı bir biçimde sıralama yapmak istenebilir. Örneğin String’leri alfabetik olarak değil de uzunluklarına göre sıralanmak istenebilir. Bunun için jenerik özellikteki Comparator arayüzü kullanan bir sınıf ve bu sınıfa ait bir nesne tanımlanabilir….

Collections Sort Metodu Kullanımı

Baloncuk Sıralama (Bubble sort) ve Seçim Sıralama (Selection Sort) çok büyük olmayan boyutlarda(örneğin yüzlerce) sayısal verileri sıralamada pratik olarak kullanılabilirse de veri boyutu büyüdüğünde daha etkin yöntemlere ihtiyaç duyulur.Bunun için Collections sınıfının…

Java Collections – ArrayList Nedir?

ArrayList, Collections Framework’unun bir parçasıdır ve java.util paketinde bulunur. Java’da bize dinamik diziler sağlar. Standart dizilerden daha yavaş olabilse de, bu yapı, bir dizi üzerinde birçok manipülasyonun gerekli olduğu programlarda yardımcı olur.ArrayList,…

Method Overloading Nedir?

Metot aşırı yükleme bir sınıf içerisinde aynı isme fakat farklı imzaya (kabul edeceği parametrelerin tipi, sayısı, sırası) sahip metot tanımlanması olarak ifade edilebilir. Bu daha önce yapılandırıcı aşırı yüklemeden (constructor overloading) aşina olduğumuz bir özelliktir. Sonuçta…

C Programlama Örnekleri #3

Kullanıcıdan alınan 5 farklı sayının ortalamasını veren program5 adet sayı alacağımız için her birine bir değişken atayalım.double birinciSayi; double ikinciSayi; double ucuncuSayi; double DorduncuSayi; double besinciSayi; #BU DEĞİŞKENLERİ YAN YANA DA TANIMLAYABİLİRİZ. double birinciSayi,...

C Programlama Örnekleri #2

C Programlama ile ilgili diğer örnekleri görmek için tıklayın.Soru 1: M ve N pozitif tam sayılarını girdi olarak alan ve bu iki tam sayı arasındaki tek ve çift sayıların toplamını ve ortalamasını…